Velkommen til Uldum Vandværk

Årsaflæsning foretages omkring 1. november. Alle målere hos forbrugerne aflæses med radiomodtager. 
Vandværkets bil kører forbi alle ejendomme med en radiomodtager, hvorved aflæsninger lagres i denne og efterfølgende overføres til en PC på Uldum Varmeværk.

Årsaflæsningerne videregives elektronisk til Hedensted Kommune til beregning af vandafledningsafgift, så forbrugerne nu er helt fri for at foretage årsaflæsning af vand.

Vandværket vil i øvrigt udnytte mulighederne i de nye målere, ved jævnligt at foretage måleraflæsninger af alle, idet der i målerne er indbygget en alarmenhed, der kan afsløre visse former for utætheder i systemet.
Ved mistanke om utætheder vil vi rette direkte henvendelse til pågældende forbruger.

Det er dog stadig forbrugeren selv, der har ansvaret for at holde kontrol med måleren, så unormalt vandforbrug opdages hurtigst muligt. Vær også opmærksom på andre unormalheder, som kan indikere utætheder, så som "susen" i rørene, fugtpletter, manglende varmt vand mv.
 
Vandværket har i 2009 indgået samarbejdsaftale med Uldum Varmeværk om administration og drift af vandværket.

Ligeledes varetages vagtordning af varmeværkets driftspersonale:

Tlf. 26 14 86 09 - Carsten Tovborg

Med venlig hilsen - Bestyrelsen

 

Andelsselskabet Uldum Vandværk

Cvr. 25017110

Bank: 0877  8775607399

Administration & drift:
Uldum Varmeværk
Industrisvinget 9
7171 Uldum

tlf. 75 67 86 09

E-mail: vand@uldumvand.dk

Interessentskabs aftale
Vandvaerk A 335X150

Mellem interessenterne Rask Mølle Vandværk og Uldum Vandværk er indgået nærværende interessentskabskontrakt om etablering og drift af anlæg til forsyning af forbrugerne inden for de to vandværkers forsyningsområder med vand. 

Læs mere her >>> 

Priser for vand ved Uldum Vandværk
Vandvaerk E 335X150

Vi har lagt alle priser tilgængelige på disse sider. 

 

 

Læs mere her >>>

NYHEDER fra Uldum Vandværk
Vandvaerk C 335X150

Uldum Vandværk vil her informere værkets forbrugerne om nyheder og fakta som er relevant for drift og vedligeholdelse, samt som er af almen relevans for værket.  
 

Læs nyhederne her >>>